After 90: Toronto FC at Philadelphia Union

Erik Giacometti recaps Toronto FC's season opener against the Philadelphia Union at Talen Energy Stadium.